Koç Holding CEO’su Davos’ta Konuştu

Dünya Ekonomik Forumu ışığında 21 – 24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Davos Zirvesi, dünyanın en güçlü iş insanlarını, siyasetçilerini, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve akademisyenlerini bu yıl “Uyumlu ve Sürdürülebilir Bir Dünyanın Tarafları” ana ilişkisi perspektifinde buluşturdu.

Aralarında ‘’Sağlıklı Gelecek”, “Gezegen Nasıl Kurtulur?”, “Adil Ekonomi”, “İyilik amacıyla Teknoloji” ana başlıklarının da yer aldığı oturumlara ev sahipliği yapan Davos Zirvesi dolayında, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Neden Milyonlarca İnsan Dördüncü Endüstri Devrimi’nden Mahrum Kalabilir?” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Endüstri 4.0 alanındaki çalışmaları en iyi numune olarak görülerek Dünya Ekonomik Forumu’nca “Global Lighthouse Network”üne kabul edilen dünyanın en ilerlemiş üretim merkezlerinin temsilcilerinin çağrı edildiği bu panelde katılımcılar, dördüncü endüstri devrimi kapsamındaki tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaştılar.

Panele Levent Çakıroğlu’nun yanı sıra Johnson & Johnson Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Küresel Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kathy Wengel, McKinsey & Company Küresel Yönetici Ortağı Kevin Sneader ve Schneider Electric Endüstriyel Otomasyon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Peter Herweck de katıldı.
Koç Topluluğu’nda dijital dönüşüm sürecini 3 mühim bileşen üstüne kurguladıklarının altını çizen Levent Çakıroğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Süreçte ilk olarak şirket merkezli hedeflerimizi belirledik. Tek tip dijital çözümlerden ziyade, her bir şirketimiz, uzun vadeli iş hedeflerine paralel olarak kendi ‘dönüşüm yol haritalarını ve program projelerini’ oluşturdu. Bu kapsamda 4 senede 640 projeyi döneme aldık. Endüstri 4.0’ın ana temaları olan suni zeka ve veri analitiği kapsamında Topluluğumuz yapısında yarattığımız iş birliği ortamı ise dönüşüm sürecinin başka bir bileşeni oldu. Dijital pazarlamadan, müşteri deneyimine, dijital tedarik zinciri operasyonlarından, çalışanlarımızla dijital ortamda iletişime kadar pek çok değişik hususta çalışma kümeleri oluşturduk. Üçüncü bileşenimiz ise şirketlerimizin arasında ve kendi içlerinde iletişim, iş birliği ve sinerjiyi sağlamlaştıran kültürel çalışmalar oldu. Dijital Dönüşüm Programımızla şirketlerimize bir vizyon çizmekle yetinmedik; aynı vakitte onlar amacıyla “değişimin katalizörü” olmaya da çalıştık. Dijital ytesirnliklerimizi zirveye taşıdığımız üretim tesislerimiz olan Ford Otosan’ın Kocaeli ve Arçelik’in Romanya’nın Ulmi şehrindeki çamaşır makinesi fabrikası Endüstri 4.0 çalışmalarında iyi numuneleri belirleyen ‘Global Lighthouse Network’üne geçen sene kabul edilerek Topluluğumuza ve Ülkemize büyük gurur yaşattı. Hiç kuşku yok ki, dijital dönüşümün kalbinde ‘İnsan’ yer alıyor. Sayısı 100 bine yaklaşan çalışma arkadaşımız, 8000’i aşkın bayimiz ve tedarikçilerimizle, Topluluk olarak çok geniş bir ekosisteme tesir ediyoruz. Her seviyedeki çalışma arkadaşlarımıza yatırım yapıyor, veriye dayalı karar verme disiplinini kültürümüzün vazgeçilmez öğeyi durumuna getiriyoruz. Liderlik gelişim programlarını da eğitim stratejimizde ilk olarakndiriyoruz.”

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir